UWAGA! Dotyczy rundy rekrutacyjnej z dnia 20.06. 2024r.

Komunikat nr 2 z dnia 20 czerwca 2024r.

Zamieszczamy listę osób, które w rundzie dnia 20 czerwca 2024r. złożyły dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną (w formie skanu na adres e-mail: rekrutacja-bur@kai-info.eu) i ich dokumenty zostaną przekazane do weryfikacji. 

Oryginały ww. dokumentów będziemy przyjmować od piątku 21.06.2024r. do czwartku – 27 czerwca 2024r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli),  tylko od osób, które znalazły się na ww. liście.

Dziękujemy za udział w rekrutacji.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie