Rozpoczynamy realizację projektu

Dnia 14.01.2024 podpisaliśmy umowę (FEWM.06.05-IZ.00-0205/23-00), która rozpoczyna realizację projektu pt. Edukacja dla przyszłości. Usługi rozwojowe dla osób dorosłych z woj. warmińsko-mazurskiego.

Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 6 Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie.

Wartość projektu: 10 243 200, 00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 8 706 720,00 zł

Projekt  jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.