Uwaga! Aktualizacja dokumentów.

Uwaga! W piątek 15.03.2024r. zaktualizowany został Regulamin Projektu oraz załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy, a także załącznik nr 2 – informacja o usłudze.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Jednocześnie informujemy, iż załączniki nr 1 oraz nr 2 złożone w poprzedniej wersji podczas najbliższej  rundy rekrutacyjnej będą także rozpatrywane przez Operatora.

Informujemy, iż termin rundy rekrutacyjnej uległ zmianie i odbędzie się ona w terminie 22 marca oraz 25 marca 2024r.

Nabór do Projektu rozpoczynamy w piątek 22 marca 2024r. od godz. 10:00.

Runda rekrutacyjna zostanie przeprowadzona 22 marca 2024r. oraz 25 marca 2024r. Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki, tj. załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. Pozostałe dokumenty, niezbędne do uzyskania i rozliczenia wsparcia zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku będą przyjmowane w godzinach:

22.03.2024: 10:00-15:00

25.03.2024: 9:00-15:00

Podajemy adresy Biur:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie