UWAGA ! NOWA RUNDA REKRUTACYJNA

Komunikat z dnia: 6.06.2024r.

Nabór do Projektu rozpoczynamy w czwartek 20 czerwca 2024 r. od godz. 10:00.

Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Komunikaty o ewentualnych zmianach w harmonogramie rundy rekrutacyjnej będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej projektu. Prosimy o regularne śledzenie strony: https://operator.kai-info.eu

Informujemy, iż w ramach rundy rekrutacyjnej rozpatrzonych zostanie 150 wniosków złożonych do Operatora, zgodnie z kolejnością wpłynięcia. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki, tj. załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku będą przyjmowane 20.06.2024r. w godz.10:00-15:00.

Podajemy adresy Biur:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w zaktualizowanym regulaminie projektu (aktualizacja z dn. 5.06.2024 r.)