Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do projektu oraz zasady wsparcia, którego możemy udzielić w ramach realizacji projektu.

Komunikat z dnia 12 kwietnia 2024r. (piątek)

Ogłoszenie wyników rundy rekrutacyjnej

Zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową – runda rekrutacyjna z dnia 22.03.2024r. Informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Operatora będą kontaktowali się z osobami, które znalazły się na liście osób zakwalifikowanych w celu ustalenia dalszych działań.

Komunikat z dnia 22 marca 2024r. (piątek)

Ze względu na wpłynięcie bardzo dużej liczby wniosków Operator informuje, iż 22.03.2024 o godzinie 10:30 zamyka rundę rekrutacyjną. Jednocześnie informujemy, że w dniu 25.03.2024 rekrutacja nie zostanie wznowiona. Dziękujemy za udział w rekrutacji.

=====================================================================================

Komunikat z dnia: 15.03.2024r.

Uwaga! W piątek 15.03.2024r. zaktualizowany został Regulamin Projektu oraz załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy, a także załącznik nr 2 – informacja o usłudze.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Jednocześnie informujemy, iż załączniki nr 1 oraz nr 2 złożone w poprzedniej wersji podczas najbliższej  rundy rekrutacyjnej będą także rozpatrywane przez Operatora.

Informujemy, iż termin rundy rekrutacyjnej uległ zmianie i odbędzie się ona w terminie 22 marca oraz 25 marca 2024r.

Nabór do Projektu rozpoczynamy w piątek 22 marca 2024r. od godz. 10:00.

Runda rekrutacyjna zostanie przeprowadzona 22 marca 2024r. oraz 25 marca 2024r. Operator zastrzega sobie możliwość modyfikacji czasu trwania rundy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami niezbędnymi do aplikowania o środki, tj. załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 6 oraz opcjonalnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu. Pozostałe dokumenty, niezbędne do uzyskania i rozliczenia wsparcia zostaną umieszczone na stronie w najbliższym czasie.

Dokumenty rekrutacyjne składane osobiście w Biurze Projektu w Olsztynie oraz Biurach Obsługi Klienta w Elblągu i w Ełku będą przyjmowane w godzinach:

22.03.2024: 10:00-15:00

25.03.2024: 9:00-15:00

Podajemy adresy Biur:

Biuro Projektu w Olsztynie: ul. Artyleryjska 3k

Biuro Obsługi Klienta w Elblągu: ul. Szarych Szeregów 2c (I piętro)

Biuro Obsługi Klienta w Ełku: ul. Mickiewicza 15, lokal. 9.5 (IX piętro)

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie projektu.

#FunduszeUE

#Fundusze Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

#FunduszeEurpejskie

Etapy rekrutacji

Zgłoś się do nas. Zapoznaj się z Regulaminem Projektu. Wypełnij wymagane dokumenty związane z dofinansowaniem usług! Pomogą Ci w tym pracownicy OPERATORA. Przeanalizujemy Twoje potrzeby rozwojowe i pomożemy dobrać odpowiednią usługę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Załóż profil na portalu Baza Usług Rozwojowych, wybierz usługę zgodną z Twoimi potrzebami.

Dokonujemy weryfikacji kwalifikowalności i możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

Po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego, podpisujemy z uczestnikiem umowę wsparcia oraz nadajemy nr ID wsparcia. Nr ID wsparcia służy jako identyfikator w BUR.

Dokumenty do pobrania

Do kogo skierowany jest projekt

Projekt jest skierowany do dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, korzystających ze wsparcia z własnej inicjatywy, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kryterium dostępu do projektu jest miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoby w trudnej sytuacji, takie jak osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnością  oraz mieszkańcy powiatów pogranicznych będą stanowiły minimum 20% grupy docelowej.